Proje Döngüsü Yönetimi & Kalkınma Ajansı

Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Nedir?

Proje döngüsü yönetimi, proje tasarım kalitesini iyileştirmek, uygulama etkinliğini artırmak,sağlanacak faydayı garantilemek ve sürekliliğini gözetmek için kullanılan bir proje yöntemidir.


Bu yöntem başta AB olmak üzerebir çok kurum tarafından geliştirilmiş bir proje yazmayöntemidir.Proje Döngüsü Yönetiminin kullanım amacı kusursuz bir proje hazırlamak değil, gerçekçi ve doğru yaklaşımlarla projenin sürdürülebilirliği başta olmak üzere her aşamayı ölçülebilir veri kabul etmesidir.

                                                   Proje Döngüsü Yönetimi
Bu döngü projenin iş yapıp-yapmamasına değil, hazırlanış yani şekil bakımından doğru hazırlanıp-hazırlanmadığına bakar. Mantıksal çerçeve matrixi oturtamayan bir danışmanın isterseniz dünyanın en çılgın ve kabul görür projesini hazırlaması başarısızlıkla sonuçlanacaktır. İşte biz Planet Teknoloji olarak bu konuda geliştirdiğimiz Proje Döngüsü Yönetimi yazılımlarımız ile, proje hazırlamayı eğlenceli ve hatasız bir noktaya taşımayı hedeflemekteyiz. Bu konuda sayısız taslağımıza dilerseniz göz gezdirebilirsiniz.

Planet Teknoloji olarak merkezi ilimizde bulunan ve bölgesinde (Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu illerinin) bölge kalkınma planı içersinde yer alan işyeri ve kobilere Kalkınma Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI'na başvuracak firmalar adına danışmanlık ve proje hazırlama hizmeti vermekteyiz.

Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, 1970’lerde proje tasarımının niteliğini ve açıklığını iyileştirmek üzere geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, birincil paydaşlar dahil olmak üzere anahtar paydaşların katılımına dayalı bir süreçtir.

Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı :
1.TANIMLAMA
2.TASARLAMA
3.DEĞERLENDİRME
4.FİNANSMAN
5.UYGULAMA /İZLEME
6.DEĞERLENDİRME
PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ 6 sürecinin sonucunda ortaya çıkan proje tasarımı, Logframe (Mantıksal Çerçeve) Matrisi olarak adlandırılan bir tabloda özetlenir. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, aşağıdaki konularda proje tasarımı yapan ve proje yönetenlere yardımcı olur:
• Proje hazırlama süreci içinde mevcut durumun analiz edilmesine
• Hedeflere ulaşmada araçların mantıksal hiyerarşisini kurmaya;
• Hedeflere ulaşmanın önündeki potansiyel risklerin tanımlanmasına ve sürdürülebilir sonuçların tanımlanmasına;
• Çıktıların ve sonuçların en iyi nasıl izleneceği ve değerlendirileceğine;
• Projenin özetinin standard bir formatta sunulmasına;
• Uygulama sırasında projenin izlenmesi ve gözden geçirilmesine

Daha fazla bilgi ve destek için bizi arayabilirsiniz. Ya da www.marka.org.tr adresinden bilgi alabilirsiniz. Marka (Doğu Mamara Kalkınma Ajansı) Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce illerinde ajans desteği almak isteyen kobi ve işletmelere hibe desteği yapan ve KOSGEB ile birlikte yatırım desteği sağlayan kuruluştur. Türkiye genelinde 28 kalkınma ajansı bulunmakta olup, her bölgenin bölge kalkınma planı ve sağladığı destekler farklılık göstermektedir.